งานแผนงานและงบประมาณ

พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ ห่อเล

สว.กก.6บก.กฝ.บช.ตชด.

ร.ต.ต.มานะ กำมะหยี่

งานแผนและยุทธการ/ธุรการ

ด.ต.ณรงค์ ทศวารจันทรา

งานงบประมาณ

ด.ต.ภูมิพัฒน์ สอนคำหาร

งานธุรการ