หมวดขนส่ง

.ต.อ.ธรรศ พริกทุ่ง

ผบ.มว.

ร.ต.ท.สุชาติ ถึงอำพร

รอง สว.

ด.ต.ภูมิชาย กางกรณ์

ด.ต.ประจบ สนพุก

ด.ต.ประวิทย์ ศรีสุวรรณ

.ต.บัณฑิต สุขสวัสดิ์

ส.ต.ต.วรวุฒิ เปรมสิงห์