กองร้อยที่ 4

พ.ต.ต.ศักดาวุธ นาละ

ผบ.ร้อย

ร.ต.อ.นิพิฐษ์ เฉลิมทรัพย์

ผบ.มว.

ร.ต.อ.ธวัชชัย เหล่ากลม

ผบ.มว.

ด.ต.ธรรศ อุตบัววงศ์

ด.ต.อนุชา มิ่งสมร

ส.ต.อ.ศักดิ์ชัย หนูนิล

ส.ต.ท.สุทธิพงษ์ คำสวน

ส.ต.ต.ศิริวัฒน์ คุ้มทัศ

ส.ต.ต.ศตวรรษ สัตยากุล