วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีมืออาชีพ

เพื่อเพิ่มสมรรถนะ (Competency) ข้าราชการตำรวจ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ October 18, 2013

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th