ผู้บังคับบัญชา

กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.


   

พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล

ผบช.ตชด.

   
   

 

พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง

ผบก.กฝ.บช.ตชด.

   
   

พ.ต.อ.นพเก้า   โกกิละวาที

ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

   
 

พ.ต.ท.กัมปนาท ศรีภิรมย์

รอง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

 

พ.ต.ท.พิรุณ ชาตะเวที

รอง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

 

พ.ต.ต.ประยูร หม่อมตา

สารวัตร งาน ธกวส.

 

พ.ต.ท.ประพัฒน์ สุริยะมล

สารวัตร งาน กฝว.

พ.ต.ท.สมศักดิ์ รัชตวัชรางกูร

สารวัตร งาน ผงป.

พ.ต.ท.สมพร รักชาติ

สารวัตร งาน กง.กบ.

 
 
 

พ.ต.ท.ประวัติ นาคเมือง

ผู้บังคับกองร้อย 1

พ.ต.ท.สิโรจน์ โลกนิยม

ผู้บังคับกองร้อย 2

 

พ.ต.ต.จตุรงค์ ยมมะริวรวงศ์

ผู้บังคับกองร้อย 3

 

พ.ต.ท.สมจิตร เขียนน้อย

ผู้บังคับกองร้อย 4

พ.ต.ท.ขวัญเมือง คุ้งวารี

ผู้บังคับกองร้อย 5

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ January 19, 2015

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th