กองร้อยที ๔

พ.ต.ท.สมจิตร เขียนน้อย
ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔
๐๘๗-๑๙๕๓๒๖๓

 

ร.ต.อ.สมเกียรติ์   ค้มสา
ผู้บังคับหมวด กองร้อย 4
๐๘๕-

 


โทรศัพท์     055-945090 ต่อ 400

........................................................................................

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานจ่ากองร้อยและธุรการ

                                     

                                                      ด.ต.ประทีป โสภา

 

๒. งานการฝึกอบรม (ครูฝึก)

                                                        

                                          ร.ต.ต.กี    อ่อนจันทร์                             ร.ต.ต.ไพจิตร ศรีโอสถ

 

                                                                     

                                            ร.ต.ต.ชูชาติ       ม่วงเย็น                      ด.ต.ธรรศ      อุตบังวงศ์                

                                        

                                                        

                                                          ส.ต.ต.ศักดิ์ชัย   หนูนิล                            ส.ต.ต.สุบิน      ไกลถิ่น

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ October 24, 2014

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th