กองร้อยที ๓

พ.ต.ต.จตุรงค์   ยมมะลิวรวงศ์
ผู้บังคับกองร้อยที่ 3
๐๘๙-๕๙๙๘๙๘๕

ร.ต.อ.จรัส โสมดี
ผู้บังคับหมวด กองร้อยที่ ๓
๐๘๙-๘๔๒๑๓๐๓

 

ร.ต.ท.กนก  กิ่งก้าน
ผู้บังคับหมวด กองร้อยที่ ๓
๐๘๑-๐๓๗๙๘๙๙


โทรศัพท์     055-945090 ต่อ 300

........................................................................................

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานจ่ากองร้อยและธุรการ

                       

                      ด.ต.ธนูชัย    กันธวัง                     

 

๒. งานการฝึกอบรม (ครูฝึก)

                 

                  ร.ต.ต.เฉลิม    พรหมเอียด                            ด.ต.อารักษ์      สมยิ้ม                            

 

                                    

              ด.ต.สลัคจิตร    โสดา                                ด.ต.อนุพนธ์    คงพัด                              ด.ต.ธนฤกต   สำเภา          

                                            

 

           

                                

            

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ September 16, 2014

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th