กองร้อยที ๒

พ.ต.ท.สิโรจน์ โลกนิยม
ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒
๐๘๕-๙๐๕๘๐๔๖

 

ร.ต.ต.สมเจตน์   โพธิ์มล
ผู้บังคบหมวด กองร้อย 2
๐๘๗-๑๙๘๖๒๓๔


โทรศัพท์     055-945090 ต่อ 200

........................................................................................

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานจ่ากองร้อยและธุรการ

                                               

                                                  ด.ต.ธนยศ    แสงทอง                 

 

๒. งานการฝึกอบรม (ครูฝึก)

                                                     

                                      ด.ต.อนุชา      มิ่งสมร                         ด.ต.จำเนียร   แท่งทอง      

            

                                              

                                                จ.ส.ต.ธวัชชัย    ทองโตนด                   จ.ส.ต.ชาติ       เทศพุ่ม

                                

            

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ January 19, 2015

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th