กองร้อยที ๑

พ.ต.ท.ประวัติ นาคเมือง
ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑
๐๘๑-๕๖๒๔๐๓๔

 

ร.ต.ท.ธวัช   ปั้นเหน่ง
ผู้บังคับหมวดพยาบาล
๐๘๗-๒๑๒๖๖๓๒

 

หมวดงานพยาบาล


โทรศัพท์     055-945090 ต่อ 124

........................................................................................

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานธุรการและการพยาบาล

                                

         ร.ต.ต.บุญรัตน์   รัตนะ                             ร.ต.ต.เจตน์    กัลยา           

          

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ August 22, 2014

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th