ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

 

 

ร.ต.อ.ถาวร   พุทธเสน
หัวหน้าชุดเก็บกู้ฯ
๐๘๑-๕๘๗๔๕๘๒

 


โทรศัพท์     055-945090

........................................................................................

 

เจ้าหน้าที่ประจำชุด

 

                                      

                 ด.ต.สุพจน์         เสมอวงษ์                               ด.ต.ชลีรัตน์     สุขมี      

                                

                  ด.ต.สำเริง      ต้นแขม                                   ด.ต.ทัศนัย       สุภาแก้ว

 

 

           

                                

            

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ October 18, 2013

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th