งานการเงินและส่งกำลังบำรุง

พ.ต.ท.สมพร รักชาติ
สารวัตรงานการเงินและส่งกำลังบำรุง
๐๘๙-๘๕๓๖๙๕๑

 

ร.ต.อ.จรัญ รำมะนา
รอง สารวัตรงาน กง.กบ.
๐๘๙-๔๓๖๘๐๘๐

ร.ต.อ.ศักดาวุธ นาละ
รอง สารวัตรงาน กง.กบ.
๐๘๗-๕๙๕๔๐๔๓

ร.ต.ท.หญิงสุนีย์ แก้วสัยสังข์
รอง สารวัตรงาน กง.กบ.
๐๘๑-๘๘๓๔๘๑๔

ร.ต.ท.หญิง กรทิพย์ ป้านภูมิ
รอง สารวัตรงาน กง.กบ.
๐๙๐-๖๔๗๒๖๗๓


โทรศัพท์     055-945090 ต่อ 107-108

........................................................................................

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานธุรการ

             

  ด.ต.นุกูล        ปานเกิด                       

 

๒. งานการเงินและ GFMIS

              

ด.ต.หญิง รัตติยา ทิพย์ขำ                  ด.ต.หญิง ปุณณิศา ธรรมวงษ์

๓. งานเงินเดือน

             

ส.ต.อ.วรรณชัย น้ำทรง                       ส.ต.อ.การันต์     อิ่มทอง

 

๔. งานจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

                                                                     

          ร.ต.ต.บุญมา สหกโร                           ด.ต.เฉลียว สายทอง                           ด.ต.ฉลอง กองทุ่งมน 

 

๕. งานส่งกำลังบำรุง  

                                                                   

             ร.ต.ต.ธำรง    เพ็งสว่าง                            ร.ต.ต.ณัฐนันท์     บุญมา                         ด.ต.จำนงค์ อิ่มพิทักษ์      

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ August 22, 2014

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th