งานแผนงานและงบประมาณ

พ.ต.ท.สมศักดิ์ รัชตวัชรางกูร
สารวัตรงานแผนงานและงบประมาณ
๐๘๑-๗๐๕๓๘๐๔

 

ร.ต.ท.หญิงน้ำผึ้ง แป้นน้อย
รอง สารวัตรงาน ผงป.
๐๘๖-๒๐๙๕๒๖๑

ร.ต.ต.บุญถิ่น หาญกล้า
รอง สารวัตรงาน ผงป.
๐๘๙-๗๐๓๕๗๒๑


โทรศัพท์     055-945090 ต่อ 106

........................................................................................

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานธุรการ

                                                    

                   ร.ต.ต.ประหยัด บุญสงค์              

 

๒. งานแผนงานและงบประมาณ

                                                                  

                  ร.ต.ต.กิตติพัฒน์ พุ่มแตง                    ด.ต.ณรงค์   ทศวารจันทรา

 

๓. งานการข่าวและกิจการพลเรือน

                                                        

                     ร.ต.ต.ถนอม หลิ่งเลย                               ด.ต.มานะ กำมะหยี่

 

                                

            

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ January 19, 2015

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th