งานการฝึกและวิชาการ

พ.ต.ท.ประพัฒน์ สุริยะมล
สารวัตรงาน กฝว.
๐๘๔-๔๘๖๖๕๙๒

 

ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ ลือชัย
รอง สารวัตรงาน กฝว.
๐๘๖-๙๒๖๖๐๙๘

ร.ต.ท.หญิงรัตติกาล รัตนโค้น
รอง สารวัตรงาน กฝว.
๐๘๑-๒๘๐๕๔๒๕

ร.ต.ท.จีรพัฒน์ แก้วแฉล้ม
รอง สารวัตรงาน กฝว.
๐๘๒-๓๑๔๕๖๕๒

ร.ต.ท.หญิงบุศรา สุวรรณรัตน์
รอง สารวัตรงาน กฝว.
๐๘๒-๔๓๕๕๔๑๑


โทรศัพท์     055-945090 ต่อ 105

........................................................................................

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

 

๑. งานธุรการ

                     

                                  ร.ต.ต.ธงศักดิ์        สุริยะ                           

 

๒. งานการฝึก

                    

                                                                             ร.ต.ต.บุญมา     โสภา                                     

๓. งานวิชาการ

 

                                            ด.ต.ลิขิต      ศิริเมืองยม

                                 

๔. ประกันคุณภาพการศึกษา

                                                     

                                   ด.ต.เสนาะ        อินปั๋น                       ส.ต.อ.นราศักดิ์ คงปันนา

 

                                

            

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ January 19, 2015

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th