ยินดีต้อนรับ คณะครูฝึกจาก บก.กฝ. ที่มาศึกษาดูงานที่ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. "ตชด.สุโขทัย"

ศึกษาดูงาน

6 กรกฎาคม 2558
7 กรกฎาคม 2558
8 กรกฎาคม 2558
9 กรกฎาคม 2558
10 กรกฎาคม 2558
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ July 14, 2015

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th