คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กก.6 บก.กฝ. จำกัด

พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที

ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ


พ.ต.ท.สมพร รักชาติ

รอง ประธาน

 


พ.ต.ท.ขวัญเมือง คุ้งวารี

รอง ประธาน

พ.ต.ท.สมศักดิ์ รัชตวัชรางกูร

 

ร.ต.อ.ณัฐธัญ สระทองโฉม

 

ร.ต.อ.จรัญ รำมะนา

 

ร.ต.ท.วิชัย แก้วอารีลักษณ์

ร.ต.ต.สุรเชษฐ์ ปานพลอย

ร.ต.ต.บุญถิ่น หาญกล้า

ร.ต.ท.หญิงน้ำผึ้ง แป้นน้อย

 

 

ร.ต.ท.หญิงทวีพร สุขานนท์

ร.ต.ท.หญงิรัตติกาล รัตนโค้น

ร.ต.ต.วรการ ตุงคนากร

 

ร.ต.ต.กนก กิ่งก้าน

 ด.ต.สุพจน์ เสมอวงษ์

นางสาวประทุมรัตน์ บุญคง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

หมายเลข 055-945090 ต่อ 116

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ February 26, 2015

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th