ประมวลภาพและกิจกรรมการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2558


นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2558


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ November 16, 2015

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th