พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.

เมื่อ 30 ตุลาคม 2557 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ได้ประกอบพิธีปิดการอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และ พ.ต.อ.นพเก้า โกลิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ช่วยมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 121 นาย