ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. "ตชด.สุโขทัย"  


ผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมเมื่อเร็วๆนี้ปณิธานความดี ปีมหามงคลฐานข้อมูลหน่วยหน่วยงานในสังกัด บก.กฝ.


ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ

ที่อ่านหนังสือพิมพ์สหกรณ์ออมทรพย์ กก.6 บก.กฝ.ระเบียบสหกรณออมทรัพย์
ประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์

พยากรณ์อากาศประจำวันนี้
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

ข้าราชการตำรวจดีเด่น

การพัฒนาหน่วย

งบทดลอง

ประกาศทั่วไป/จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประเมินตนเอง

ทำประวัติส่วนตัว

กฏ ก.ตร.

รายงานประเมินตนเอง (SAR)

คู่มือการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คู่มือประกอบการเรียน

คู่มือเสริมสร้างจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

การติดต่อประสานงานภายในหน่วย

การบริการภายในหน่วย

เปิดรับสมัคร นสต.

เรื่องร้องทุกข์

แผนที่

งานการฝึกอบรมของหน่วย

   

ส.ค.61

ทดสอบวิทยาศาสตร์การกีฬา นสต ครั้งที่ 2

 

ส.ค.61

พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

 

ก.ค.61

พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกตามความชำนาญเฉพาะด้าน

 

ก.ค.61

ทดสอบวิทยาศาสตร์การกีฬา นสต ครั้งที่ 1

 

พ.ค.61

พิธีตรวจสอบการฝึกและพิธีปิดการฝึกอบรมราชทัณฑ์

 

พ.ค.61

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย

 

พ.ค.61

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด. ประจำปี รุ่นที่ 4/2561

 

พ.ค.61

พิธีปิดหลักสูตร ตชด. ระดับพื้นฐาน 1/61

 

เม.ย.61

ทดสอบร่างกายและจิตใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม นสต. ประจำปี 2561

 

เม.ย.61

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ประจำปี 2561

 

เม.ย.61

รายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม นสต. ประจำปี 2561

 

มี.ค.61

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด. ประจำปี รุ่นที่ 3/2561

 

มี.ค.61

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด. ประจำปี รุ่นที่ 2/2561

 

ก.พ.61

พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E. ประจำปี 2561

 

ก.พ.61

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด. ประจำปี รุ่นที่ 1/2561

 

ก.พ.61

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตำรวจตระเวนชายแดน ระดับพื้นฐาน ปี ๒๕๖๑

 

ม.ค.61

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ประจำปี 2560

 

ธ.ค.60

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ครูฝึกราชทัณฑ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๒ รุ่นที่ ๒

 

ธ.ค.60

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป

 

พ.ย.60

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ครูฝึกราชทัณฑ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๒

 

ก.ย.60

พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E. ประจำปี 2560

 

พ.ค.60

พิธีเปิดหลักสูตร การยิงปืนพกระบบฉับพลัน

 

พ.ค.60

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนการทำลายวัตถุระเบิด รุ่นที่ 2/2560

 

มี.ค.60

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนการทำลายวัตถุระเบิด รุ่นที่ 1/2560

 

มี.ค.60

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 4/2560

 

ก.พ.60

พิธีปิดหลักสูตร กดต. ปี 2560

 

ก.พ.60

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 3/2560

 

ก.พ.60

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.60

 

ม.ค.60

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นปฐ. 3/2559

 

ม.ค.60

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2/2560

 

ธ.ค.59

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1/2560

 

ธ.ค.59

พิธีเปิดหลักสูตร กดต. ปี 2560

 

พ.ย.59

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นปฐ. และทดสอบจิตใจ 3/2559

 

ต.ค.59

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ประจำปี 2559

 

ต.ค.59

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตำรวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน (นปฐ.) ประจำปี 2/2559

 

ส.ค.59

พิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกตามความชำนาญเฉพาะด้าน

 

มิ.ย.59

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนการทำลายวัตถุระเบิด รุ่นที่ 2/2559

 

มิ.ย.59

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2/2559

 

มิ.ย.59

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนการทำลายวัตถุระเบิด รุ่นที่ 1/2559

 

พ.ค.59

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 4/2559

 

เม.ย.59

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 3/2559

 

เม.ย.59

พิธีปิดการฝึกอบรม เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 6 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559

 

เม.ย.59

พิธีเปิดการฝึกอบรม เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต 6 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559

 

มี.ค.59

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2/2559

 

มี.ค.59

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1/2559

 

ก.พ.59

พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E. ประจำปี 2559

 

ม.ค.59

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด. ระดับพื้นฐาน ปี 2559

 

พ.ย.58

ฝึกโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ ของ นักเรียนหลักสูตร ตชด. ระดับพื้นฐาน

 

ธ.ค.58

ฝึกยุทธวิธีเรือนจำรุ่นที่ 1

 

พ.ย.58

พิธีเปิดการฝึกอบรม นสต.58

 

พ.ย.58

พิธีเปิดการฝึกอบรมและทดสอบจิตใจ นักเรียนปรับพื้นฐาน ตชด.59

 

ต.ค.58

ปิดการฝึกอบรม นสต.57

 

ก.ค.58

พิธเปิดหลักสูตร การทำลายวัตถุระเบิด รุ่น 2

 

ก.ค.58

ฝึก ปปส.ภ.6

 

มิ.ย.58

พิธเปิดหลักสูตร การทำลายวัตถุระเบิด รุ่น 1

 

มิ.ย. 58

พิธีเปิดหลักสูตร การยิงปืนพกระบบฉับพลัน

 

มี.ค.58

พิธเปิดหลักสูตร ตชด. ประจำปี 4/58

 

มี.ค.58

พิธปิดหลักสูตร กดต. ปี 2558

 

มี.ค.58

พิธเปิดหลักสูตร ตชด. ประจำปี 3/58

 

ก.พ.58

พิธเปิดหลักสูตร ตชด. ประจำปี 2/58

 

ก.พ.58

พิธเปิดหลักสูตร ตชด. ประจำปี 1/58

 

ธ.ค.57

พิธีเปิดหลักสูตร กดต. ปี 2557

 

ธ.ค.57

ฝึกยุทธวิธีเรือนจำรุ่นที่ 2

 

ธ.ค.57

ฝึกยุทธวิธีเรือนจำรุ่นที่ 1

 

พ.ย.57

การฝึกนักเรียนปรับพื้นฐาน 58

 

พ.ย.57

นักเรียนนายสิบตำรวจ 2557

 

ต.ค.57

ปิดการฝึกอบรม นสต.56

 

ส.ค.57

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึก

 

ส.ค.57

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

 

ก.ค.57

ฝึกทบทวนชุดเก็บกู้ฯ รุ่นที่ 2

 

มิ.ย.57

พิธเปิดอบรมหลักสูตรทบทวน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 


งานวิชาการและกิจกรรมทั่วไป

 

 

ส.ค.61

ตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๑

 

ส.ค.61

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาท ในรัชกาลที่ ๙

 

ส.ค.61

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาท ในรัชกาลที่ ๙ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

ส.ค.61

ร่วมกิจกรรมวันรพี

 

ส.ค.61

ซ้อมแผนการเกิดอัคคีภัย

 

ส.ค.61

ตรวจราชการ บก.กฝ. ประจำปี 2561

 

ก.ค.61

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

 

ก.ค.61

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ณ กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.

 

ก.ค.61

ทดสอบร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

 

มิ.ย.61

ค่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

มิ.ย.61

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

 

พ.ค.61

ซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ทะเลหลวง จ.สุโขทัย

 

พ.ค.61

โครงการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2561

 

พ.ค.61

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2561

 

พ.ค.61

วันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหงมหาราช

 

พ.ค.61

วันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด.

 

เม.ย.61

กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

 

เม.ย.61

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อพ.สธ.

 

เม.ย.61

ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีวงค์

 

เม.ย.61

บริจาคโลหิต

 

เม.ย.61

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

มี.ค.61

ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

 

ก.พ.61

ทดสอบร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

 

ม.ค.61

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

ธ.ค.60

ต้อนรับนายยกรัฐมนตรี พร้อมคณะ

 

ธ.ค.60

บริจาคโลหิต

 

ธ.ค.60

ตรวจราชการ บก.กฝ.

 

พ.ย.60

พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษและพระประทีปพระราชทาน

 

พ.ย.60

สภากาชาดไทยมอบของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย

 

ต.ค.60

ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมงานประเพณีลอยกระทง

 

ต.ค.60

ลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต

 

ต.ค.60

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต

 

ต.ค.60

สภากาชาดไทยมอบของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย

 

ต.ค.60

วันปิยะมหาราช

 

ต.ค.60

วันตำรวจ ประจำปี 2560

 

ต.ค.60

โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

 

ก.ย.60

พิธีมอบประกาศณียบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2560

 

ก.ย.60

พิธีบวงสรวงก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ก.ย.60

โครงการอบรม “อาสาสมัครผู้สื่อข่าว”

 

ก.ย.60

ร่วมกับภารบิการโลหิตที่ ๙ จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

 

ก.ย.60

กิจกรรม "ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน" ทำการปลูกไม้มงคง ๖ ชนิด

 

ส.ค.60

ร่วมชมการฝึกและการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี ๒๕๖๐

 

ส.ค.60

ตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๐

 

ส.ค.60

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

 

ก.ค.60

ซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ทะเลหลวง จ.สุโขทัย

 

มิ.ย.60

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560

 

พ.ค.60

วันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหงมหาราช

 

พ.ค.60

วันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด.

 

เม.ย.60

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช

 

เม.ย.60

กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

 

เม.ย.60

ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีวงค์

 

มี.ค.60

ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า

 

ก.พ.60

มอบจักรยานและสิ่งของเครื่องใช้ รร.ตชด.

 

ก.พ.60

ทดสอบร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

 

ม.ค.60

ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

 

ม.ค.60

ร่วมกิจกรรมวันยุทธหัตถีพระนเรศวร

 

ม.ค.60

ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

ต.ค.59

ตรวจราชการประจำปี 2559

 

ต.ค.59

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ต.ค.59

วันตำรวจ 2559

 

ก.ย.59

พิธีมอบประกาศณียบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2559

 

ก.ย.59

รอง ผบช.ตชด. ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ

 

ส.ค.59

ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาท

 

ส.ค.59

จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

 

ส.ค.59

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

 

ส.ค.59

ร่วมกิจกรรมวันรพี 2559

 

ส.ค.59

รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ

 

ก.ค.59

ร่วมโครงการสุโขทัยร้อยฝายประชารัฐรวมใจ 84 ตำบล

 

ก.ค.59

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 

ก.ค.59

ทดสอบร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

 

ก.ค.59

โครงการเผยแพรและประชาสัมพันธ์การอกเสีงประชามติ

 

ก.ค.59

ร่วมซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย รพ.สุโขทัย

 

มิ.ย.59

โครงการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2559

 

มิ.ย.59

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี

 

พ.ค.59

วันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหงมหาราช

 

พ.ค.59

วันฉัตรมงคล

 

พ.ค.59

วันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด.

 

เม.ย.59

กิจกรรมรมน้ำดำหัวขอพร

 

เม.ย.59

ร่วมโครงการข้าราชการตำรวจและครอบครัวเป็นสุขไม่ทุกข์เพราะเอดส์

 

มี.ค.59

ร่วมงานวันจักรีวงค์ ประจำปี 2559

 

มี.ค.59

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2559

 

ก.พ.59

ร่วมงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2559

 

ก.พ.59

ทดสอบร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

 

ม.ค.59

ร่วมกิจกรรมวันยุทธหัตถีพระนเรศวร

 

ม.ค.59

ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

ม.ค.59

รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

 

ธ.ค.58

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 'สังฆราช'

 

ธ.ค.58

รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ

 

ธ.ค.58

ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม

 

ธ.ค.58

พิธีถวานสัตย์ปฏิญาณและบริจาคเลือดเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม

 

พ.ย.58

ร่วมงานวันลอยกระทงจังหวัดสุโขทัย ปี 58

 

พ.ย.58

ตรวจราชการประจำปี 58

 

ต.ค.58

ร่วมงานวันปิยะมหาราช

 

ต.ค.58

วันตำราจ

 

ก.ย.58

กิจกรรมอ่านสานวันสันติภาพสากล 58

 

ส.ค.58

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ตำรวจสีขาวดาวคุณธรรม

 

ส.ค.58

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท

 

ส.ค.58

ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาท

 

ส.ค.58

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

 

ส.ค.58

ร่วมกิจกรรมวันรพี 2558

 

ก.ค.58

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 

ก.ค.58

ทดสอมสมรรถภาพทางร่างกาย ครั้งที่ 1/58

 

ก.ค.58

วันสวรรคตพระนารายณ์มหาราช

 

ก.ค.58

โครงการ smart instructor

 

ก.ค.58

ตรวจสุขภาพประจำปี 58

 

มิ.ย.58

รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

มิ.ย.58

สสน. วิทยากรพิเศษ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก)

 

มิ.ย.58

โครงการสุโขทัยโมเดล รุ่น 7

 

พ.ค.58

วันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหงมหาราช

 

พ.ค.58

วันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด. ครบรอบปีที่ 62

 

เม.ย.58

กิจกรรมรมน้ำดำหัวขอพร

 

เม.ย.58

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา

 

มี.ค.58

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 2557

 

มี.ค.58

สสน. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

 

มี.ค.58

สสน. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

 

ก.พ.58

ตรวจสุขภาพฟัน

 

ก.พ.58

ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ

 

ก.พ.58

ทดสอมสมรรถภาพทางร่างกาย ครั้งที่ 1/58

 

ม.ค.58

ร่วมกิจกรรมวันยุทธหัตถีพระนเรศวร

 

ม.ค.58

ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

ธ.ค.57

ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม

 

ธ.ค.57

พิธีถวานสัตย์ปฏิญาณ

 

ธ.ค.57

บริจาคเลือดเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม

 

พ.ย.57

ตรวจราชการ บช.ตชด. ปี 2557

 

พ.ย.57

พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษและ
พระประทีปพระราชทาน ปี 2557

 

พ.ย.57

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง
เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2557

 

ต.ค.57

มอบเกียรติคุณและเครื่องหมาย
เชิญชูเกียรติ

 

ต.ค.57

วันปิยะมหาราช

 

 

 


งานสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชน

   

เม.ย.61

ร่วมงานวันสงกรานต์มหามงคล ปี 2561

 

ก.พ.61

ร่วมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

 

ก.พ.61

ร่วมพิธีเปิดงานสักการระพระแม่ย่า และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561

 

ธ.ค.60

ร่วมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

 

พ.ย.60

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (๒๑ พ.ย. ๖๐)

 

พ.ย.60

ร่วมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

 

พ.ย.60

ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุโขทัย

 

ต.ค.60

ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

 

ต.ค.60

สสน. ชุดกู้ภัย ช่วยคนหลงป่า

 

ต.ค.60

อำนวยความสะดวกมอบถุงยังชีพและเยี่ยมราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุหมุน (๔ ต.ค. ๖๐)

 

ก.ย.60

สสน. ชุดกู้ภัย พร้อมเรือท้องแบน อำนวยความสะดวกแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย (๑๙ ก.ย. ๖๐)

 

ก.ย.60

ช่วยอุดรูรั่วที่ผุดลอดพนังกั้นน้ำยม วัดไทยชุมพล (๑๘ ก.ย. ๖๐)

 

พ.ค.60

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (๒๐ พ.ค. ๖๐)

 

ก.พ.60

ร่วมพิธีเปิดงานสักการระพระแม่ย่า
และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560

 

ม.ค.60

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

 

ธ.ค.59

ร่วมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

 

ต.ค.59

ร่วมประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2559

 

ก.ย.59

สสน. กำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

ส.ค.59

ร่วมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

 

ม.ค.59

ร่วมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

 

ม.ค.59

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

 

พ.ย.58

ร่วมตรวจค้นเรืองจำจังหวังสุโขทัย

 

พ.ย.58

ร่วมตรวจค้นเรือนจำสวรรคโลก

 

ต.ค.58

ติดตามคดีพิเศษ " น.ส.โทโมโกะ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น"

 

ต.ค.58

ร่วมประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2558

 

ก.ค.58

ร่วมตรวจค้นเรือนจำสวรรคโลก

 

มิ.ย.58

ร่วมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

 

ก.พ.58

ร่วมพิธีเปิดงานสักการระพระแม่ย่า
และงานกาชาดจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2558

 

ม.ค.58

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

 

ต.ค.57

ร่วมตักบาตรเทโวประจำปี 2557

 

ก.ย.57

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

มิ.ย.57

ร่วมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

 

ก.พ.57

สนับสนับกำลังพลเลือกตั้ง สส.

 

ม.ค.57

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

 

ก.ค.56

ร่วมสร้างบ้านนางพเยาว์

 


ตารางการฝึกอบรมนอกแผนการฝึก


 


เริ่มนับแต่ กันยายน 2556
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ September 8, 2017

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th