มิถุนายน 2562         

ในแผน
- ตชด. ประจำปี รุ่นที่ ๑
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวน 56 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 2


- ตชด. ประจำปี รุ่นที่ ๒
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวน 57 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 4


- ตชด. ประจำปี รุ่นที่ ๓
วันที่ 02 มีนาคม 2558 - 16 มีนาคม 2558
จำนวน 56 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 2


- ตชด. ประจำปี รุ่นที่ ๔
วันที่ 12 มีนาคม 2558 - 26 มีนาคม 2558
จำนวน 57 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 4


- ทบทวนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและชุดช่าง
วันที่ 20 เมษายน 2558 - 04 พฤษภาคม 2558
จำนวน 36 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 4


นอกแผน
- กศน. คีรีมาศ
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558 - 06 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวน - คน
สถานที่ กองร้อยที่ 4


- โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558 - 04 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวน - คน
สถานที่ -


- สพม. 38
วันที่ 14 มีนาคม 2558 - 15 มีนาคม 2558
จำนวน 200 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 1,2,4


- เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
วันที่ 14 มีนาคม 2558 - 15 มีนาคม 2558
จำนวน 309 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 1,2,4


- มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
วันที่ 11 มีนาคม 2558 - 13 มีนาคม 2558
จำนวน 160 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 2,4


- กศน.คีรีมาศ
วันที่ 25 มีนาคม 2558 - 27 มีนาคม 2558
จำนวน 80 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 2,4