สถานการณ์น้ำในจังหวัดสุโขทัยและการให้การช่วยเหลือของ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. "ตชด.สุโขทัย"

หัวข้อหลัก

สภาพน้ำท่วมโดยทั่วไป
การให้การช่วยเหลือ 5-09-57
การให้การช่วยเหลือ 5-09-57
การให้การช่วยเหลือ 6-09-57
การให้การช่วยเหลือ 6-09-57
การให้การช่วยเหลือ 7-09-57
ประมวลภาพการปฏิบัติ 7-09-57
ประมวลภาพการปฏิบัติ 8-09-57
ประมวลภาพการปฏิบัติ 9-09-57
ประมวลภาพการปฏิบัติ 10-9-57
ประมวลภาพการปฏิบัติ 11-9-57
ประมวลภาพการปฏิบัติ 12-9-57
ประมวลภาพการปฏิบัติ 13-9-57

                                               สถานภาพกำลังพลของหน่วยที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

                  ๑. ส่วนบังคับบัญชา และส่วน บก.ควบคุม

                  ๒. ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน ๑ ชุด จำนวน ๒๑ นาย

                  ๓. ชุดปฏิบัติการ จำนวน ๓ ชุด แต่ละชุดมีจำนวน ๒๐ นาย และชุดเก็บกู้ฯ จำนวน ๑ ชุดจำนวน ๕ นาย

                  ๔. ชุดสนับสนุนจัดจาก นักเรียนนายสิบตำรวจจำนวน ๑๒๑ นาย

                           

                                                      อุปกรณ์ที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้

                  ๑. เรือท้องแบนพร้อมเครื่อง จำนวน ๕ ลำ

                  ๒. เรือพระราชทาน จำนวน ๒ ลำ

                  ๓. เรือยาง จำนวน ๑ ลำ

                  ๔. เรือหางยาว จำนวน ๒ ลำ

                            

                 ที่มา: หมายเลขอ้างสาส์น "นก.๒๕๕๖/๐๐๘" ลง ๑๑ มิ.ย.๒๕๕๗ เรื่อง แผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย ประจำปี ๒๕๕๗

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ September 12, 2014

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th