ยินดีกับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการตำรวจดีเด่นของ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. "ตชด.สุโขทัย"

ข้าราชการตำรวจดีเด่น

ประจำเดือนมกราคม 58
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 58
ประจำเดือนมีนาคม 58
ประจำเดือนเมษายน 58
ประจำเดือนพฤษภาคม 58
ประจำเดือนมิถุนายน 58
ประจำเดือนกรกฎาคม 58
ประจำเดือนสิงหาคม 58
ประจำเดือนกันยายน 58
ประจำเดือนตุลาคม 58
ประจำเดือนพฤศจิกายน 58
ประจำเดือนธันวาคม 58
   
   
   
   
   
   
   
   

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ September 20, 2016

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th