ยินดีกับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการตำรวจดีเด่นของ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. "ตชด.สุโขทัย"

ข้าราชการตำรวจดีเด่น

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 58
ประจำเดือนมีนาคม 58
ประจำเดือนเมษายน 58
ประจำเดือนพฤษภาคม 58
ประจำเดือนมิถุนายน 58
ประจำเดือนกรกฎาคม 58
ประจำเดือนสิงหาคม 58
ประจำเดือนกันยายน 58
ประจำเดือนตุลาคม 58
ประจำเดือนพฤศจิกายน 58
ประจำเดือนธันวาคม 58
   
   
   
   
   
   
   
   

ประจำเดือน มกราคม


ฝ่ายอำนวยการ

ร.ต.ท.ธำรง เพ็งสว่าง

ฝ่ายปฏิบัติการ

ด.ต.ธนูชัย กันธวัง

ฝ่ายสนับสนุนและเก็บกู้วัตถุระเบิด

ร.ต.ต.พนม อ่อนปาน

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ September 20, 2016

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th