Back to Home

งานเทศกาลเทโวโรหณะประจำปี ๒๕๕๘


                                                       เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.58 กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. โดย พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจ ผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
                                               นสต. และครอบครัว ร่วมสืบสานประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ นบพระอัฎฐารศ วัดสะพานหิน จังหวัดสุโขทัย ตักบาตรข้างสารอาหารแห้ง ข้าวต้มลูกโยน
                                               และล้างเท้าพระตามความเชื่อโบราณ ในการนี้ กก. สนับสนุน กพ. อำนวยความสะดวกขบวนพระสงฆ์ ๙๙ รูป ขบวนนางฟ้าเทวดา จากยอดเขาสะพานหิน


DSC_0002
DSC_0003
DSC_0006
DSC_0007
DSC_0008
DSC_0009
 

DSC_0011
DSC_0013
DSC_0015
DSC_0016
DSC_0017
DSC_0020
 

DSC_0022
DSC_0023
DSC_0024
DSC_0025
DSC_0026
DSC_0027
 

DSC_0030
DSC_0032
DSC_0033
DSC_0034
DSC_0036
DSC_0038
 

DSC_0040
DSC_0042
DSC_0043
DSC_0045
DSC_0046
DSC_0048
 

DSC_0049
DSC_0050
DSC_0052
DSC_0053
DSC_0055
DSC_0056
 

DSC_0057
DSC_0058
DSC_0061
DSC_0062
DSC_0063
DSC_0064
 

DSC_0065
DSC_0066
DSC_0067
DSC_0068
DSC_0071
DSC_0075
 

DSC_0076
DSC_0077
DSC_0081
DSC_0082
DSC_0084
DSC_0085
 

DSC_0086
DSC_0087
DSC_0089
DSC_0091
DSC_0092
DSC_0093
 

DSC_0094
DSC_0095
DSC_0096
DSC_0097
DSC_0099
DSC_0100
 

DSC_0101
DSC_0103
DSC_0104
DSC_0106
DSC_0107
DSC_0108
 

DSC_0109
DSC_0113
DSC_0115
DSC_0116
DSC_0117
DSC_0119
 

DSC_0121
DSC_0123
DSC_0125
DSC_0126
DSC_0127
DSC_0128
 

DSC_0129
DSC_0130
DSC_0131
DSC_0132
DSC_0134
DSC_0135
 

DSC_0137
DSC_0140
DSC_0141
DSC_0142
DSC_0145
DSC_0146
 

DSC_0147
DSC_0148
DSC_0149
DSC_0150
DSC_0151
DSC_0152
 

DSC_0153
DSC_0156
DSC_0157
DSC_0158
DSC_0159
DSC_0160
 

DSC_0161
DSC_0162
DSC_0163
DSC_0164
DSC_0165
DSC_0166
 

DSC_0167
DSC_0168
DSC_0169
DSC_0170
DSC_0171
DSC_0172
 

DSC_0173
DSC_0174
DSC_0175
DSC_0176
DSC_0178
DSC_0180
 

DSC_0181
DSC_0182
DSC_0183
DSC_0184
DSC_0185
DSC_0186
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan