Back to Home

ทดสอมสมรรถภาพทางร่างกาย


                                                       เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการในสังกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ตามโครงการ
                                              ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย


DSC_0455
DSC_0456
DSC_0457
DSC_0458
DSC_0461
DSC_0464
 

DSC_0465
DSC_0466
DSC_0469
DSC_0470
DSC_0471
DSC_0472
 

DSC_0474
DSC_0475
DSC_0476
DSC_0478
DSC_0479
DSC_0481
 

DSC_0482
DSC_0487
DSC_0488
DSC_0489
DSC_0490
DSC_0491
 

DSC_0492
DSC_0493
DSC_0495
DSC_0496
DSC_0497
DSC_0498
 

DSC_0499
DSC_0500
DSC_0501
DSC_0502
DSC_0503
DSC_0504
 

DSC_0505
DSC_0506
DSC_0507
DSC_0508
DSC_0509
DSC_0511
 

DSC_0512
DSC_0514
DSC_0515
DSC_0517
DSC_0518
DSC_0519
 

DSC_0522
DSC_0523
DSC_0524
DSC_0525
DSC_0526
DSC_0527
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan