Back to Home

สนับสนุนวิทยากรและสถานที่ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38


                                                       ระหว่างวันที่ 14 - 15 มี.ค.58 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. สนับสนุนวิทยากรและสถานที่ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จัดทำโครงการ ค่ายต้นกล้า ค่านิยม 12 ประการ
                                              โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนจากโรเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สพม.38 (ตาก สุโขทัย) จำนวน 47 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม


1
10
11
12
13
14
 

15
16
17
18
19
2
 

20
21
22
3
4
5
 

6
7
8
9
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan