Back to Home

กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์


                                                       - เมื่อวันที่ 9 เม.ย.58 ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรจาก ผบก.ภาค 3 และอดีตผู้บังคับบัญชา ณ บก.ตชด.ภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่
                                                       - เมื่อวันที่ 10 เม.ย.58 ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
                                                       - เมื่อวันที่ 22 เม.ย.58 รอง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว โดยจัดให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้รดน้ำขอพรจากผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
                                              และผู้อาวุธโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์


DSC_0107
DSC_0108
DSC_0112
DSC_0113
DSC_0114
DSC_0115
 

DSC_0118
DSC_0120
DSC_0122
DSC_0123
DSC_0124
DSC_0125
 

DSC_0126
DSC_0128
DSC_0130
DSC_0131
DSC_0132
DSC_0134
 

DSC_0135
DSC_0137
DSC_0138
DSC_0140
DSC_0142
DSC_0143
 

DSC_0144
DSC_0146
DSC_0147
DSC_0148
DSC_0150
DSC_0152
 

DSC_0156
DSC_0157
DSC_0163
DSC_0165
DSC_0167
DSC_0168
 

DSC_0170
DSC_0175
DSC_0178
DSC_0180
DSC_0181
DSC_0183
 

DSC_0218
DSC_0220
DSC_0221
DSC_0223
DSC_0224
DSC_0226
 

DSC_0227
DSC_0228
DSC_0229
DSC_0234
DSC_0235
DSC_0236
 

DSC_0238
DSC_0240
DSC_0241
DSC_0243
DSC_0245
DSC_0246
 

DSC_0247
DSC_0248
DSC_0249
DSC_0250
DSC_0251
DSC_0253
 

DSC_0254
DSC_0256
DSC_0257
DSC_0258
DSC_0259
DSC_0260
 

DSC_0262
DSC_0264
DSC_0265
DSC_0267
DSC_0268
DSC_0269
 

DSC_0271
DSC_0272
DSC_0273
DSC_0275
DSC_0277
DSC_0278
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan