Back to Home

มอบจักรยานและสิ่งของเครื่องใช้ รร.ตชด.


                                                       เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด นำจักรยาน จำนวน 28 คัน
                                              มอบให้กับ กก.ตชด.๓๔ เพื่อนำไปมอบให้ รร.ตชด.ในสังกัด และนำจักรยาน จำนวน ๒๐ คัน พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ นำไปมอบให้กับ รร.ตชด.ศาสตราจารย์
                                              สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร ณ บ้านห้วยระพริ้ง อ.แม่สอด จ.ตาก


DSC_0355
DSC_0356
DSC_0358
DSC_0359
DSC_0360
DSC_0361
 

DSC_0365
DSC_0368
DSC_0369
DSC_0370
DSC_0371
DSC_0376
 

DSC_0377
DSC_0378
DSC_0379
DSC_0380
DSC_0381
DSC_0382
 

DSC_0383
DSC_0384
DSC_0385
DSC_0386
DSC_0387
DSC_0388
 

DSC_0389
DSC_0390
DSC_0391
DSC_0392
DSC_0393
DSC_0394
 

DSC_0395
DSC_0396
DSC_0397
DSC_0401
DSC_0402
DSC_0403
 

DSC_0404
DSC_0405
DSC_0406
DSC_0407
DSC_0408
DSC_0409
 

DSC_0410
DSC_0411
DSC_0412
DSC_0413
DSC_0414
DSC_0415
 

DSC_0416
DSC_0417
DSC_0418
DSC_0419
DSC_0420
DSC_0421
 

DSC_0422
DSC_0424
DSC_0425
DSC_0426
DSC_0427
DSC_0428
 

DSC_0429
DSC_0430
DSC_0431
DSC_0432
DSC_0433
DSC_0434
 

DSC_0435
DSC_0436
DSC_0437
DSC_0438
DSC_0439
DSC_0440
 

DSC_0441
DSC_0442
DSC_0443
DSC_0444
DSC_0445
DSC_0446
 

DSC_0447
DSC_0448
DSC_0449
DSC_0450
DSC_0451
DSC_0452
 

DSC_0453
DSC_0454
DSC_0455
DSC_0456
DSC_0457
DSC_0458
 

DSC_0460
DSC_0461
DSC_0462
DSC_0463
DSC_0464
DSC_0465
 

DSC_0466
DSC_0467
DSC_0468
DSC_0469
DSC_0470
DSC_0471
 

DSC_0472
DSC_0473
DSC_0474
DSC_0475
DSC_0476
DSC_0481
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan