Back to Home

วันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด.


                                                       วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนา บช.ตชด. ตามแนวทางปฏิบัติ ของ บช.ตชด. โดยมี
                                              รอง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธีดังนี้
                                                             เวลา 07.00 น. ข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตร นสต. ร่วมพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชตำรวจที่เสียชีวิต ณ บริเวณหน้าลานอาคาร กก.
                                                             เวลา 08.00 น. ข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตร นสต. ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังสาร ของ ผบช.ตชด. ณ ลานรวมพล
                                                             เวลา 15.00 น. การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างกองร้อย 3 และ 5


DSC_0648
DSC_0649
DSC_0650
DSC_0652
DSC_0655
DSC_0656
 

DSC_0657
DSC_0658
DSC_0659
DSC_0660
DSC_0661
DSC_0662
 

DSC_0663
DSC_0664
DSC_0673
DSC_0675
DSC_0676
DSC_0677
 

DSC_0678
DSC_0679
DSC_0680
DSC_0681
DSC_0682
DSC_0683
 

DSC_0684
DSC_0685
DSC_0686
DSC_0687
DSC_0688
DSC_0689
 

DSC_0690
DSC_0691
DSC_0692
DSC_0693
DSC_0694
DSC_0695
 

DSC_0696
DSC_0697
DSC_0698
DSC_0699
DSC_0700
DSC_0701
 

DSC_0702
DSC_0703
DSC_0704
DSC_0705
DSC_0706
DSC_0707
 

DSC_0708
DSC_0709
DSC_0710
DSC_0711
DSC_0712
DSC_0713
 

DSC_0714
DSC_0715
DSC_0717
DSC_0719
DSC_0723
DSC_0738
 

DSC_0742
DSC_0744
DSC_0745
DSC_0746
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan