Back to Home

วันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด.


                                                       วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนา บช.ตชด. ตามแนวทางปฏิบัติ ของ บช.ตชด. โดยมี ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด
                                              เป็นประธานในพิธีดังนี้
                                                             เวลา 07.00 น. ข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตร นสต. ร่วมพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชตำรวจที่เสียชีวิต ณ บริเวณหน้าลานอาคาร กก.
                                                             เวลา 08.00 น. ข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตร นสต. ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังสาร ของ ผบช.ตชด. ณ ลานรวมพล
                                                             เวลา 15.00 น. การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างกองร้อย 3 และ 5


DSC_0845
DSC_0846
DSC_0847
DSC_0848
DSC_0849
DSC_0850
 

DSC_0851
DSC_0852
DSC_0853
DSC_0855
DSC_0856
DSC_0858
 

DSC_0859
DSC_0860
DSC_0861
DSC_0862
DSC_0863
DSC_0864
 

DSC_0865
DSC_0866
DSC_0867
DSC_0868
DSC_0869
DSC_0870
 

DSC_0871
DSC_0872
DSC_0873
DSC_0874
DSC_0875
DSC_0876
 

DSC_0877
DSC_0878
DSC_0880
DSC_0881
DSC_0882
DSC_0883
 

DSC_0884
DSC_0885
DSC_0886
DSC_0887
DSC_0888
DSC_0889
 

DSC_0890
DSC_0891
DSC_0892
DSC_0893
DSC_0894
DSC_0895
 

DSC_0896
DSC_0897
DSC_0898
DSC_0899
DSC_0900
DSC_0901
 

DSC_0902
DSC_0903
DSC_0904
DSC_0905
DSC_0906
DSC_0907
 

DSC_0908
DSC_0909
DSC_0910
DSC_0911
DSC_0912
DSC_0913
 

DSC_0914
DSC_0915
DSC_0916
DSC_0917
DSC_0918
DSC_0920
 

DSC_0922
DSC_0923
DSC_0924
DSC_0925
DSC_0926
DSC_0927
 

DSC_0928
DSC_0929
DSC_0930
DSC_0931
DSC_0932
DSC_0933
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan