Back to Home

มอบประกาศณียบัตรและขอที่ระลึกให้กับ
ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙


                                                       วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานมอบประกาศณียบัตรและของที่ระลึกให้กับ
                                              ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๙ ณ กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธี


DSC_0001
DSC_0003
DSC_0005
DSC_0006
DSC_0007
DSC_0008
 

DSC_0009
DSC_0010
DSC_0011
DSC_0013
DSC_0014
DSC_0015
 

DSC_0016
DSC_0017
DSC_0018
DSC_0019
DSC_0021
DSC_0023
 

DSC_0025
DSC_0026
DSC_0027
DSC_0028
DSC_0029
DSC_0030
 

DSC_0031
DSC_0032
DSC_0033
DSC_0034
DSC_0035
DSC_0036
 

DSC_0037
DSC_0038
DSC_0039
DSC_0040
DSC_0041
DSC_0042
 

DSC_0043
DSC_0044
DSC_0045
DSC_0046
DSC_0047
DSC_0048
 

DSC_0049
DSC_0050
DSC_0052
DSC_0053
DSC_0056
DSC_0059
 

DSC_0060
DSC_0061
DSC_0062
DSC_0063
DSC_0064
DSC_0065
 

DSC_0066
DSC_0067
DSC_0068
DSC_0069
DSC_0071
DSC_0072
 

DSC_0073
DSC_0074
DSC_0075
DSC_0076
DSC_0077
DSC_0078
 

DSC_0079
DSC_0080
DSC_0081
DSC_1001
DSC_1002
DSC_1003
 

DSC_1004
DSC_1005
DSC_1006
DSC_1007
DSC_1008
DSC_1009
 

DSC_1010
DSC_1011
DSC_1012
DSC_1013
DSC_1014
DSC_1015
 

DSC_1016
DSC_1017
DSC_1018
DSC_1019
DSC_1020
DSC_1022
 

DSC_1023
DSC_1024
DSC_1025
DSC_1026
DSC_1027
DSC_1028
 

DSC_1029
DSC_1030
DSC_1032
DSC_1033
DSC_1034
DSC_1035
 

DSC_1036
DSC_1037
DSC_1038
DSC_1039
DSC_1040
DSC_1041
 

DSC_1042
DSC_1043
DSC_1044
DSC_1045
DSC_1046
DSC_1048
 

DSC_1050
DSC_1051
DSC_1053
DSC_1054
DSC_1055
DSC_1056
 

DSC_1057
DSC_1058
DSC_1059
DSC_1060
DSC_1062
DSC_1063
 

เกษียณ59
DSC_0002
DSC_0004
DSC_0012
DSC_0020
DSC_0022
 

DSC_0024
DSC_0051
DSC_0054
DSC_0055
DSC_0057
DSC_0058
 

DSC_0070
DSC_0082
DSC_0083
DSC_0084
DSC_0085
DSC_0086
 

DSC_0087
DSC_0088
DSC_0089
DSC_1021
DSC_1031
DSC_1047
 

DSC_1049
DSC_1052
DSC_1061
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan