Back to Home

กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย
ทำการซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ทะเลหลวง จ.สุโขทัย


DSC_0672
DSC_0673
DSC_0674
DSC_0675
DSC_0676
DSC_0677
 

DSC_0678
DSC_0679
DSC_0680
DSC_0681
DSC_0682
DSC_0683
 

DSC_0684
DSC_0685
DSC_0686
DSC_0687
DSC_0688
DSC_0689
 

DSC_0690
DSC_0691
DSC_0692
DSC_0693
DSC_0694
DSC_0695
 

DSC_0696
DSC_0697
DSC_0698
DSC_0699
DSC_0700
DSC_0701
 

DSC_0702
DSC_0703
DSC_0704
DSC_0705
DSC_0706
DSC_0707
 

DSC_0708
DSC_0709
DSC_0710
DSC_0711
DSC_0712
DSC_0713
 

DSC_0714
DSC_0715
DSC_0716
DSC_0717
DSC_0718
DSC_0719
 

DSC_0720
DSC_0721
DSC_0722
DSC_0723
DSC_0724
DSC_0725
 

DSC_0726
DSC_0727
DSC_0728
DSC_0729
DSC_0730
DSC_0731
 

DSC_0732
DSC_0733
DSC_0734
DSC_0735
DSC_0736
DSC_0737
 

DSC_0738
DSC_0739
DSC_0740
DSC_0741
DSC_0742
DSC_0743
 

DSC_0744
DSC_0745
DSC_0746
DSC_0747
DSC_0748
DSC_0749
 

DSC_0750
DSC_0751
DSC_0752
DSC_0753
DSC_0754
DSC_0755
 

DSC_0756
DSC_0757
DSC_0758
DSC_0759
DSC_0760
DSC_0761
 

DSC_0765
DSC_0766
DSC_0767
DSC_0768
DSC_0769
DSC_0770
 

DSC_0771
DSC_0772
DSC_0773
DSC_0774
DSC_0775
DSC_0776
 

DSC_0777
DSC_0778
DSC_0779
DSC_0782
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan