Back to Home

กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย
ทำการซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ทะเลหลวง จ.สุโขทัย


DSC_0295
DSC_0297
DSC_0305
DSC_0313
DSC_0317
DSC_0318
 

DSC_0321
DSC_0323
DSC_0325
DSC_0326
DSC_0327
DSC_0328
 

DSC_0329
DSC_0330
DSC_0333
DSC_0335
DSC_0340
DSC_0343
 

DSC_0345
DSC_0346
DSC_0347
DSC_0356
DSC_0360
DSC_0367
 

DSC_0368
DSC_0369
DSC_0370
DSC_0374
DSC_0384
DSC_0409
 

DSC_0411
DSC_0415
DSC_0416
DSC_0417
DSC_0418
DSC_0419
 

DSC_0420
DSC_0422
DSC_0423
DSC_0425
DSC_0426
DSC_0438
 

DSC_0440
DSC_0441
DSC_0442
DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
 

DSC_0450
DSC_0451
DSC_0452
DSC_0455
DSC_0456
DSC_0457
 

DSC_0462-001
DSC_0464
DSC_0472
DSC_0484
DSC_0498
DSC_0294
 

DSC_0296
DSC_0298
DSC_0299
DSC_0300
DSC_0301
DSC_0302
 

DSC_0303
DSC_0304
DSC_0306
DSC_0307
DSC_0308
DSC_0309
 

DSC_0310
DSC_0311
DSC_0312
DSC_0314
DSC_0315
DSC_0316
 

DSC_0319
DSC_0320
DSC_0322
DSC_0324
DSC_0336
DSC_0337
 

DSC_0338
DSC_0339
DSC_0341
DSC_0342
DSC_0344
DSC_0348
 

DSC_0349
DSC_0350
DSC_0351
DSC_0355
DSC_0357
DSC_0358
 

DSC_0359
DSC_0361
DSC_0362
DSC_0363
DSC_0364
DSC_0365
 

DSC_0366
DSC_0371
DSC_0372
DSC_0373
DSC_0375
DSC_0376
 

DSC_0377
DSC_0378
DSC_0379
DSC_0380
DSC_0381
DSC_0382
 

DSC_0383
DSC_0385
DSC_0386
DSC_0387
DSC_0388
DSC_0389
 

DSC_0390
DSC_0391
DSC_0392
DSC_0393
DSC_0394
DSC_0395
 

DSC_0396
DSC_0397
DSC_0398
DSC_0399
DSC_0400
DSC_0401
 

DSC_0402
DSC_0403
DSC_0404
DSC_0405
DSC_0406
DSC_0407
 

DSC_0408
DSC_0410
DSC_0413
DSC_0414
DSC_0421
DSC_0424
 

DSC_0427
DSC_0428
DSC_0429
DSC_0430
DSC_0431
DSC_0432
 

DSC_0433
DSC_0434
DSC_0435
DSC_0436
DSC_0437
DSC_0439
 

DSC_0443
DSC_0444
DSC_0448
DSC_0449
DSC_0453
DSC_0454
 

DSC_0458
DSC_0459
DSC_0460
DSC_0461
DSC_0462
DSC_0463
 

DSC_0465
DSC_0466
DSC_0467
DSC_0468
DSC_0469
DSC_0470
 

DSC_0471
DSC_0473
DSC_0474
DSC_0475
DSC_0476
DSC_0477
 

DSC_0478
DSC_0480
DSC_0481
DSC_0482
DSC_0483
DSC_0485
 

DSC_0486
DSC_0487
DSC_0488
DSC_0489
DSC_0490
DSC_0491
 

DSC_0492
DSC_0493
DSC_0494
DSC_0495
DSC_0496
DSC_0497
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan