Back to Home

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 'สังฆราช'


                                                       เมื่อ 16 ธันวาคม 2558 พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. พ.ต.ท.กัมปนาท ศรีภิรมย์ พ.ต.ท.พิรุณ ชาตะเวที รอง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
                                              พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 'สังฆราช' ณ วัดไทยชุมพล


DSC_0032
DSC_0035
DSC_0036
DSC_0037
DSC_0038
DSC_0041
 

DSC_0043
DSC_0044
DSC_0045
DSC_0046
DSC_0048
DSC_0049
 

DSC_0051
DSC_0052
DSC_0054
DSC_0057
DSC_0058
DSC_0059
 

DSC_0062
DSC_0063
DSC_0064
DSC_0065
DSC_0066
DSC_0069
 

DSC_0070
DSC_0071
DSC_0073
DSC_0075
DSC_0078
DSC_0080
 

DSC_0081
DSC_0084
DSC_0086
DSC_0089
DSC_0091
DSC_0093
 

DSC_0095
DSC_0099
DSC_0100
DSC_0102
DSC_0103
DSC_0104
 

DSC_0105
DSC_0108
DSC_0109
DSC_0110
DSC_0111
DSC_0114
 

DSC_0115
DSC_0118
DSC_0122
DSC_0125
DSC_0127
DSC_0128
 

DSC_0129
DSC_0132
DSC_0133
DSC_0136
DSC_0137
DSC_0141
 

DSC_0144
DSC_0145
DSC_0146
DSC_0147
DSC_0148
DSC_0150
 

DSC_0151
DSC_0152
DSC_0153
DSC_0155
DSC_0156
DSC_0159
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan