Back to Home

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ตำรวจสีขาวดาวคุณธรรม


                                                       เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ประกอบพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ได้รับคัดเลือก
                                              ให้เป็นข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีจากสำนักงาน
                                              ตำรวจแห่งชาติประจำปี 2558 โดยมี พ.ตอ.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธี และมี พ.ต.ท.กัมปนาท ศรีภิรมย์, พ.ต.ท.พิรุณ ชาตะเวที
                                              รอง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธี พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้นักเรียนนายสิบตำรวจ ในหัวข้อวิชา การยิงปืนระบบ
                                              กึ่งอัตโนมัติพื้นฐาน, การยิงปืนพกระบบฉับพลัน (I.P.T) และการยิงปืนระบบ N.R.A รวมทั้งสาธิตการยิงปืนด้วยกระสุนจริงให้กับผู้เข้ารับการการฝึกอบรม ตลอดจนเยี่ยมชม
                                              การฝึกยิงปืนของผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยมี พ.ต.ท.กัมปนาท ศรีภิรมย์, พ.ต.ท.พิรุณ ชาตะเวที รอง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ร่วมรับฟังการบรรยาย, ชมการสาธิต
                                              และอำนวยความสะดวก


DSC_0180
DSC_0185
DSC_0186
DSC_0187
DSC_0208
DSC_0209
 

DSC_0210
DSC_0211
DSC_0213
DSC_0214
DSC_0215
DSC_0216
 

DSC_0217
DSC_0219
DSC_0220
DSC_0221
DSC_0222
DSC_0223
 

DSC_0224
DSC_0225
DSC_0226
DSC_0227
DSC_0229
DSC_0230
 

DSC_0231
DSC_0233
DSC_0234
DSC_0236
DSC_0239
DSC_0241
 

DSC_0244
DSC_0246
DSC_0249
DSC_0251
DSC_0254
DSC_0257
 

DSC_0260
DSC_0263
DSC_0265
DSC_0266
DSC_0268
DSC_0270
 

DSC_0273
DSC_0276
DSC_0280
DSC_0283
DSC_0286
DSC_0289
 

DSC_0292
DSC_0296
DSC_0297
DSC_0299
DSC_0303
DSC_0305
 

DSC_0308
DSC_0311
DSC_0313
DSC_0317
DSC_0507
DSC_0510
 

DSC_0512
DSC_0514
DSC_0516
DSC_0518
DSC_0519
DSC_0522
 

DSC_0523
DSC_0524
DSC_0528
DSC_0529
DSC_0548
DSC_0549
 

DSC_0550
DSC_0551
DSC_0552
DSC_0554
DSC_0560
DSC_0562
 

DSC_0563
DSC_0566
DSC_0570
DSC_0594
DSC_0597
มอบใบประกาศ ฯ_7540
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan