Back to Home

สนับสนุนวิทยากรและสถานที่ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร


                                                       ระหว่างวันที่ 11 - 13 มี.ค.58 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. สนับสนุนวิทยากรและสถานที่ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดค่ายกิจกรรม "การทำงานเป็นทีมด้วยภาวะผู้นำ
                                              และผู้ตามเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเป็นนักบริหารมืออาชีพ ปีที่ 2" เพื่อฝึกทักษะให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2


1
10
11
12
13
14
 

15
16
17
18
19
2
 

20
21
3
4
5
6
 

7
8
9
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan