Back to Home

วันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙


                                              วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ได้จัดกิจกรรมในวันตำรวจดังนี้
                                                       - เวลา ๐๘.๓๐ น. ข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการฝึก ร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
                                                       - เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการฝึก ร่วมฟังสาร ผบ.ตร.
                                                       - เวลา ๑๐.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการฝึก ร่วมทำบุญอุทิศอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่เสียชีวิต
                                                       - เวลา ๑๑.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจและผู้เข้ารับการฝึก ร่วมแข่งกีฬาเชื่อความสามัคคี
                                              โดยมี พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธี ณ กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.


DSC_0638
DSC_0640
DSC_0645
DSC_0647
DSC_0648
DSC_0649
 

DSC_0653
DSC_0654
DSC_0655
DSC_0656
DSC_0658
DSC_0659
 

DSC_0660
DSC_0661
DSC_0662
DSC_0663
DSC_0665
DSC_0666
 

DSC_0667
DSC_0668
DSC_0675
DSC_0677
DSC_0680
DSC_0681
 

DSC_0687
DSC_0690
DSC_0691
DSC_0694
DSC_0696
DSC_0701
 

DSC_0702
DSC_0705
DSC_0712
DSC_0713
DSC_0716
DSC_0718
 

DSC_0719
DSC_0720
DSC_0721
DSC_0722
DSC_0724
DSC_0728
 

DSC_0729
DSC_0731
DSC_0732
DSC_0734
DSC_0736
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan