Back to Home

ตรวจราชการประจำปี 2559


                                                       วันที่ 28 ตุลาคม 2559 พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด. พร้อมคณะตรวจราชการ จาก บช.ตชด. เดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ
                                              กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน และชมสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยมี พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
                                              พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.


DSC_0801
DSC_0802
DSC_0803
DSC_0804
DSC_0806
DSC_0808
 

DSC_0811
DSC_0812
DSC_0814
DSC_0815
DSC_0817
DSC_0818
 

DSC_0084
DSC_0087
DSC_0089
DSC_0819
DSC_0820
DSC_0821
 

DSC_0822
DSC_0824
DSC_0825
DSC_0828
DSC_0829
DSC_0831
 

DSC_0833
DSC_0835
DSC_0836
DSC_0837
DSC_0839
DSC_0841
 

DSC_0842
DSC_0844
DSC_0847
DSC_0852
DSC_0853
DSC_0854
 

DSC_0855
DSC_0856
DSC_0858
DSC_0859
DSC_0860
DSC_0861
 

DSC_0862
DSC_0865
DSC_0866
DSC_0870
DSC_0875
DSC_0877
 

DSC_0878
DSC_0879
DSC_0880
DSC_0881
DSC_0882
DSC_0883
 

DSC_0884
DSC_0885
DSC_0886
DSC_0887
DSC_0888
DSC_0889
 

DSC_0890
DSC_0891
DSC_0894
DSC_0896
DSC_0898
DSC_0899
 

DSC_0900
DSC_0901
DSC_0902
DSC_0903
DSC_0904
DSC_0905
 

DSC_0906
DSC_0908
DSC_0909
DSC_0910
DSC_0913
DSC_0083
 

DSC_0085
DSC_0086
DSC_0088
DSC_0089
DSC_0090
DSC_0091
 

DSC_0092
DSC_0093
DSC_0916
DSC_0917
DSC_0919
DSC_0920
 

DSC_0921
DSC_0922
DSC_0924
DSC_0926
DSC_0927
DSC_0928
 

DSC_0929
DSC_0930
DSC_0931
DSC_0933
DSC_0934
DSC_0935
 

DSC_0936
DSC_0937
DSC_0938
DSC_0939
DSC_0940
DSC_0941
 

DSC_0942
DSC_0943
DSC_0944
DSC_0094
DSC_0095
DSC_0096
 

DSC_0097
DSC_0098
DSC_0099
DSC_0100
DSC_0101
DSC_0102
 

DSC_0103
DSC_0104
DSC_0105
DSC_0106
DSC_0107
DSC_0108
 

DSC_0109
DSC_0110
DSC_0111
DSC_0112
DSC_0113
DSC_0114
 

DSC_0115
DSC_0116
DSC_0117
DSC_0118
DSC_0119
DSC_0120
 

DSC_0121
DSC_0122
DSC_0123
DSC_0124
DSC_0125
DSC_0126
 

DSC_0127
DSC_0128
DSC_0129
DSC_0130
DSC_0131
DSC_0132
 

DSC_0133
DSC_0134
DSC_0135
DSC_0136
DSC_0137
DSC_0138
 

DSC_0139
DSC_0140
DSC_0141
DSC_0142
DSC_0143
DSC_0144
 

DSC_0145
DSC_0146
DSC_0147
DSC_0148
DSC_0149
DSC_0150
 

DSC_0151
DSC_0152
DSC_0153
DSC_0154
DSC_0155
DSC_0156
 

DSC_0157
DSC_0158
DSC_0159
DSC_0160
DSC_0161
DSC_0162
 

DSC_0163
DSC_0164
DSC_0165
DSC_0166
DSC_0167
DSC_0168
 

DSC_0169
DSC_0170
DSC_0171
DSC_0172
DSC_0173
DSC_0174
 

DSC_0175
DSC_0176
DSC_0177
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan