Back to Home

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กุลัตถ์นาม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.
พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๑DSC_0233
DSC_0234
DSC_0235
DSC_0236
DSC_0237
DSC_0238
 

DSC_0239
DSC_0241
DSC_0243
DSC_0244
DSC_0245
DSC_0246
 

DSC_0247
DSC_0248
DSC_0249
DSC_0250
DSC_0251
DSC_0252
 

DSC_0253
DSC_0254
DSC_0255
DSC_0256
DSC_0257
DSC_0260
 

DSC_0262
DSC_0263
DSC_0264
DSC_0265
DSC_0266
DSC_0267
 

DSC_0268
DSC_0269
DSC_0270
DSC_0271
DSC_0272
DSC_0273
 

DSC_0274
DSC_0275
DSC_0276
DSC_0277
DSC_0278
DSC_0279
 

DSC_0280
DSC_0281
DSC_0282
DSC_0283
DSC_0284
DSC_0285
 

DSC_0286
DSC_0287
DSC_0288
DSC_0289
DSC_0290
DSC_0291
 

DSC_0292
DSC_0293
DSC_0294
DSC_0295
DSC_0296
DSC_0297
 

DSC_0298
DSC_0299
DSC_0300
DSC_0301
DSC_0302
DSC_0303
 

DSC_0304
DSC_0305
DSC_0306
DSC_0307
DSC_0308
DSC_0309
 

DSC_0310
DSC_0311
DSC_0312
DSC_0313
DSC_0314
DSC_0315
 

DSC_0316
DSC_0317
DSC_0318
DSC_0319
DSC_0320
DSC_0321
 

DSC_0322
DSC_0323
DSC_0324
DSC_0325
DSC_0326
DSC_0327
 

DSC_0328
DSC_0329
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan