Back to Home

โครงการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2559


                                                       เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2559
                                              โดยมีคณะแพทย์ โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ให้การตรวจสุขภาพ ณ หอประชุมรามคำแหง


235385
DSC_0286
DSC_0287
DSC_0288
DSC_0289
DSC_0290
 

DSC_0291
DSC_0292
DSC_0293
DSC_0294
DSC_0295
DSC_0296
 

DSC_0297
DSC_0298
DSC_0299
DSC_0300
DSC_0301
DSC_0302
 

DSC_0303
DSC_0304
DSC_0305
DSC_0306
DSC_0307
DSC_0309
 

DSC_0310
DSC_0311
DSC_0312
DSC_0313
DSC_0314
DSC_0315
 

DSC_0316
DSC_0317
DSC_0318
DSC_0319
DSC_0320
DSC_0321
 

DSC_0323
DSC_0325
DSC_0326
DSC_0327
DSC_0328
DSC_0329
 

DSC_0330
DSC_0331
DSC_0332
DSC_0333
DSC_0334
DSC_0335
 

DSC_0336
DSC_0337
DSC_0338
DSC_0339
DSC_0340
DSC_0341
 

DSC_0342
DSC_0343
DSC_0344
DSC_0346
DSC_0347
DSC_0348
 

DSC_0349
DSC_0350
DSC_0351
DSC_0353
DSC_0354
DSC_0355
 

DSC_0356
DSC_0357
DSC_0358
DSC_0359
DSC_0360
DSC_0361
 

DSC_0362
DSC_0363
DSC_0365
S__35151874
S__35151875
S__35151876
 

S__35151877
S__35151878
S__35151879
S__35151880
S__35151881
S__35151882
 

S__35151883
S__35151885
S__35151886
S__35151887
S__35151889
S__35151891
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan