Back to Home

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560


                                                       เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย.60 พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการพัฒนาภายใน
                                              พร้อมคณะกรรมการ เดินทาง มาตรวจประเมินคุณภาพภายใน กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.โดยมี พ.ต.อ.ธนพล โอบอ้อม รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.
                                              เป็นผู้สังเกตการณ์ และให้ข้อแนะนำการตรวจประเมิน โดยมี พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจ
                                              ในสังกัดร่วมรับฟัง
                                                       สรุปผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 4.97 อยู่ในเกณ์ ดีมาก


DSC_0919
DSC_0920
DSC_0921
DSC_0922
DSC_0923
DSC_0924
 

DSC_0925
DSC_0926
DSC_0927
DSC_0928
DSC_0929
DSC_0930
 

DSC_0931
DSC_0932
DSC_0933
DSC_0934
DSC_0935
DSC_0936
 

DSC_0937
DSC_0938
DSC_0939
DSC_0940
DSC_0941
DSC_0942
 

DSC_0943
DSC_0944
DSC_0945
DSC_0946
DSC_0947
DSC_0948
 

DSC_0949
DSC_0950
DSC_0951
DSC_0952
DSC_0953
DSC_0954
 

DSC_0955
DSC_0956
DSC_0963
DSC_0965
DSC_0966
DSC_0967
 

DSC_0968
DSC_0969
DSC_0970
DSC_0971
DSC_0972
DSC_0973
 

DSC_0974
DSC_0975
DSC_0976
DSC_0977
DSC_0979
DSC_0980
 

DSC_0981
DSC_0983
DSC_0984
DSC_0985
DSC_0986
DSC_0987
 

DSC_0988
DSC_0989
DSC_0990
DSC_0991
DSC_0992
DSC_0993
 

DSC_0994
DSC_0995
DSC_0996
DSC_0997
DSC_0998
DSC_0999
 

DSC_1000
DSC_1002
DSC_1003
DSC_1004
DSC_0001
DSC_0002
 

DSC_0003
DSC_0004
DSC_0005
DSC_0006
DSC_0007
DSC_0008
 

DSC_0009
DSC_0010
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0013
DSC_0014
 

DSC_0015
DSC_0016
DSC_0020
DSC_0021
DSC_0017
DSC_0018
 

DSC_0019
DSC_0022
DSC_0023
DSC_0024
DSC_0025
DSC_0026
 

DSC_0027
DSC_0028
DSC_0029
DSC_0030
DSC_0031
DSC_0032
 

DSC_0033
DSC_0034
DSC_0035
DSC_0036
DSC_0037
DSC_0038
 

DSC_0039
DSC_0040
DSC_0041
DSC_0042
DSC_0043
DSC_0044
 

DSC_0046
DSC_0047
DSC_0048
DSC_0049
DSC_0050
DSC_0054
 

DSC_0055
DSC_0058
DSC_0060
DSC_0061
DSC_0062
DSC_0063
 

DSC_0064
DSC_0068
DSC_0069
DSC_0070
DSC_0071
DSC_0072
 

DSC_0073
DSC_0075
DSC_0076
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0079
 

DSC_0080
DSC_0081
DSC_0082
DSC_0083
DSC_0084
DSC_0085
 

DSC_0086
DSC_0087
DSC_0088
DSC_0089
DSC_0090
DSC_0091
 

DSC_0093
DSC_0094
DSC_0095
DSC_0045
DSC_0051
DSC_0052
 

DSC_0053
DSC_0059
DSC_0067
DSC_0074
DSC_0092
DSC_0098
 

DSC_0099
DSC_0101
DSC_0102
DSC_0103
DSC_0105
DSC_0106
 

DSC_0107
DSC_0108
DSC_0109
DSC_0111
DSC_0112
DSC_0113
 

DSC_0115
DSC_0116
DSC_0117
DSC_0118
DSC_0119
DSC_0120
 

DSC_0121
DSC_0122
DSC_0123
DSC_0124
DSC_0125
DSC_0126
 

DSC_0127
DSC_0128
DSC_0129
DSC_0130
DSC_0131
DSC_0132
 

DSC_0133
DSC_0134
DSC_0135
DSC_0136
DSC_0137
DSC_0138
 

DSC_0139
DSC_0140
DSC_0141
DSC_0142
DSC_0143
DSC_0144
 

DSC_0145
DSC_0146
DSC_0147
DSC_0148
DSC_0149
DSC_0150
 

DSC_0151
DSC_0152
DSC_0153
DSC_0154
DSC_0155
DSC_0156
 

DSC_0157
DSC_0158
DSC_0159
DSC_0160
DSC_0161
DSC_0162
 

DSC_0164
DSC_0165
DSC_0166
DSC_0167
DSC_0168
DSC_0169
 

DSC_0171
DSC_0172
DSC_0173
DSC_0174
DSC_0175
DSC_0176
 

DSC_0177
DSC_0178
DSC_0179
DSC_0180
DSC_0181
DSC_0185
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan