Back to Home

รอง ผบช.ตชด. ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ


                                                       เมื่อ 6 กันยายน 2559 พล.ต.ต.ชาลี เทพา รอง ผบช.ตชด. เดินทางตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ฟังบรรยายสรุป
                                              ผลการปฏิบัติงานของหน่วย ณ ห้องประชุม กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.


DSC_0244
DSC_0245
DSC_0246
DSC_0247
DSC_0248
DSC_0249
 

DSC_0250
DSC_0251
DSC_0252
DSC_0254
DSC_0256
DSC_0259
 

DSC_0261
DSC_0263
DSC_0264
DSC_0265
DSC_0266
DSC_0267
 

DSC_0268
DSC_0269
DSC_0270
DSC_0271
DSC_0272
DSC_0273
 

DSC_0274
DSC_0275
DSC_0276
DSC_0277
DSC_0278
DSC_0279
 

DSC_0280
DSC_0281
DSC_0282
DSC_0284
DSC_0285
DSC_0286
 

DSC_0287
DSC_0288
DSC_0289
DSC_0290
DSC_0291
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan