Back to Home

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา


                                                       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาท
                                              เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2558 ณ กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. โดย พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น
                                              ประธานในการจัดกิจกรรมพร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรม


DSC_1542
DSC_1545
DSC_1546
DSC_1549
DSC_1550
DSC_1551
 

DSC_1552
DSC_1553
DSC_1555
DSC_1557
DSC_1560
DSC_1561
 

DSC_1564
DSC_1567
DSC_1568
DSC_1569
DSC_1572
DSC_1576
 

DSC_1577
DSC_1578
DSC_1579
DSC_1581
DSC_1583
DSC_1584
 

DSC_1585
DSC_1586
DSC_1587
DSC_1588
DSC_1589
DSC_1590
 

DSC_1591
DSC_1592
DSC_1593
DSC_1596
DSC_1599
DSC_1600
 

DSC_1602
DSC_1603
DSC_1604
DSC_1606
DSC_1608
DSC_1609
 

DSC_1610
DSC_1611
DSC_1612
DSC_1613
DSC_1614
DSC_1616
 

DSC_1617
DSC_1619
DSC_1620
DSC_1621
DSC_1622
DSC_1623
 

DSC_1625
DSC_1627
DSC_1629
DSC_1630
DSC_1633
DSC_1634
 

DSC_1636
DSC_1639
DSC_1641
DSC_1642
DSC_1643
DSC_1644
 

DSC_1646
DSC_1648
DSC_1651
DSC_1654
DSC_1658
DSC_1659
 

DSC_1660
DSC_1662
DSC_1663
DSC_1667
DSC_1668
DSC_1670
 

DSC_1671
DSC_1674
DSC_1675
DSC_1676
DSC_1680
DSC_1681
 

DSC_1682
DSC_1685
DSC_1686
DSC_1688
DSC_1690
DSC_1692
 

DSC_1694
DSC_1695
DSC_1697
DSC_1698
DSC_1701
DSC_1702
 

DSC_1703
DSC_1705
DSC_1707
DSC_1712
DSC_1714
DSC_1715
 

DSC_1716
DSC_1717
DSC_1718
DSC_1719
DSC_1720
DSC_1722
 

DSC_1723
DSC_1724
DSC_1725
DSC_1726
DSC_1727
DSC_1729
 

DSC_1731
DSC_1732
DSC_1733
DSC_1734
DSC_1735
DSC_1737
 

DSC_1739
DSC_1741
DSC_1742
DSC_1744
DSC_1745
DSC_1749
 

DSC_1753
DSC_1754
DSC_1755
DSC_1756
DSC_1757
DSC_1758
 

DSC_1759
DSC_1761
DSC_1762
DSC_1763
DSC_1764
DSC_1765
 

DSC_1766
DSC_1767
DSC_1768
DSC_1769
DSC_1770
DSC_1771
 

DSC_1772
DSC_1773
DSC_1774
DSC_1775
DSC_1776
DSC_1777
 

DSC_1779
DSC_1781
DSC_1783
DSC_1785
DSC_1786
DSC_1787
 

DSC_1789
DSC_1792
DSC_1793
DSC_1794
DSC_1796
DSC_1800
 

DSC_1801
DSC_1802
DSC_1803
DSC_1805
DSC_1806
DSC_1807
 

DSC_1808
DSC_1810
DSC_1812
DSC_1813
DSC_1814
DSC_1815
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan