Back to Home

พิธีเปิดการฝึกอบรมและทดสอบจิตใจ
นักเรียนปรับพื้นฐาน ตชด. ประจำปี 2559

  
        เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2558 พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนักเรียนปรับพื้นฐานตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีข้าราชการตำรวจ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.และครูฝึก ร่วมพิธีโดยพร้อมกัน หลังจากทำพิธีเปิดได้มีการทดสอบจิตใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

DSC_0344
DSC_0346
DSC_0348
DSC_0349
DSC_0350
DSC_0351
 

DSC_0352
DSC_0353
DSC_0354
DSC_0355
DSC_0357
DSC_0358
 

DSC_0359
DSC_0360
DSC_0363
DSC_0364
DSC_0365
DSC_0366
 

DSC_0367
DSC_0368
DSC_0369
DSC_0370
DSC_0371
DSC_0372
 

DSC_0373
DSC_0374
DSC_0375
DSC_0376
DSC_0377
DSC_0378
 

DSC_0381
DSC_0382
DSC_0383
DSC_0384
DSC_0385
DSC_0386
 

DSC_0387
DSC_0388
DSC_0389
DSC_0390
DSC_0391
DSC_0392
 

DSC_0393
DSC_0394
DSC_0395
DSC_0396
DSC_0397
DSC_0398
 

DSC_0399
DSC_0400
DSC_0401
DSC_0402
DSC_0403
DSC_0404
 

DSC_0405
DSC_0406
DSC_0407
DSC_0408
DSC_0409
DSC_0410
 

DSC_0412
DSC_0413
DSC_0414
DSC_0415
DSC_0416
DSC_0417
 

DSC_0418
DSC_0419
DSC_0420
DSC_0421
DSC_0422
DSC_0423
 

DSC_0424
DSC_0425
DSC_0428
DSC_0429
DSC_0430
DSC_0431
 

DSC_0432
DSC_0433
DSC_0434
DSC_0435
DSC_0436
DSC_0437
 

DSC_0438
DSC_0439
DSC_0440
DSC_0441
DSC_0442
DSC_0443
 

DSC_0444
DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0449
 

DSC_0450
DSC_0451
DSC_0452
DSC_0453
DSC_0454
DSC_0455
 

DSC_0456
DSC_0457
DSC_0458
DSC_0459
DSC_0460
DSC_0461
 

DSC_0462
DSC_0463
DSC_0464
DSC_0465
DSC_0466
DSC_0467
 

DSC_0468
DSC_0469
DSC_0470
DSC_0471
DSC_0472
DSC_0473
 

DSC_0474
DSC_0475
DSC_0476
DSC_0477
DSC_0478
DSC_0479
 

DSC_0480
DSC_0481
DSC_0482
DSC_0483
DSC_0484
DSC_0486
 

DSC_0487
DSC_0488
DSC_0489
DSC_0490
DSC_0491
DSC_0492
 

DSC_0493
DSC_0494
DSC_0495
DSC_0496
DSC_0497
DSC_0498
 

DSC_0499
DSC_0500
DSC_0501
DSC_0502
DSC_0503
DSC_0504
 

DSC_0505
DSC_0506
DSC_0507
DSC_0508
DSC_0509
DSC_0510
 

DSC_0511
DSC_0512
DSC_0513
DSC_0514
DSC_0515
DSC_0516
 

DSC_0517
DSC_0518
DSC_0519
DSC_0520
DSC_0521
DSC_0522
 

DSC_0523
DSC_0524
DSC_0525
DSC_0526
DSC_0527
DSC_0528
 

DSC_0529
DSC_0530
DSC_0531
DSC_0532
DSC_0533
DSC_0534
 

DSC_0535
DSC_0536
DSC_0537
DSC_0538
DSC_0539
DSC_0540
 

DSC_0541
DSC_0542
DSC_0543
DSC_0544
DSC_0545
DSC_0546
 

DSC_0547
DSC_0548
DSC_0549
DSC_0550
DSC_0551
DSC_0552
 

DSC_0553
DSC_0554
DSC_0555
DSC_0556
DSC_0557
DSC_0558
 

DSC_0559
DSC_0560
DSC_0561
DSC_0562
DSC_0563
DSC_0564
 

DSC_0565
DSC_0566
DSC_0567
DSC_0568
DSC_0569
DSC_0570
 

DSC_0571
DSC_0572
DSC_0573
DSC_0574
DSC_0575
DSC_0576
 

DSC_0577
DSC_0578
DSC_0579
DSC_0580
DSC_0581
DSC_0582
 

DSC_0583
DSC_0584
DSC_0585
DSC_0586
DSC_0587
DSC_0588
 

DSC_0589
DSC_0590
DSC_0591
DSC_0592
DSC_0593
DSC_0594
 

DSC_0595
DSC_0596
DSC_0598
DSC_0599
DSC_0601
DSC_0602
 

DSC_0603
DSC_0604
DSC_0605
DSC_0606
DSC_0607
DSC_0608
 

DSC_0609
DSC_0610
DSC_0611
DSC_0612
DSC_0613
DSC_0614
 

DSC_0615
DSC_0616
DSC_0617
DSC_0618
DSC_0619
DSC_0620
 

DSC_0621
DSC_0622
DSC_0623
DSC_0624
DSC_0625
DSC_0626
 

DSC_0627
DSC_0628
DSC_0629
DSC_0630
DSC_0631
DSC_0632
 

DSC_0633
DSC_0634
DSC_0635
DSC_0636
DSC_0637
DSC_0638
 

DSC_0639
DSC_0640
DSC_0641
DSC_0642
DSC_0643
DSC_0644
 

DSC_0645
DSC_0646
DSC_0647
DSC_0648
DSC_0649
DSC_0650
 

DSC_0651
DSC_0652
DSC_0654
DSC_0655
DSC_0656
DSC_0657
 

DSC_0658
DSC_0659
DSC_0660
DSC_0661
DSC_0662
DSC_0663
 

DSC_0664
DSC_0665
DSC_0666
DSC_0667
DSC_0668
DSC_0669
 

DSC_0670
DSC_0671
DSC_0672
DSC_0673
DSC_0674
DSC_0675
 

DSC_0676
DSC_0678
DSC_0679
DSC_0680
DSC_0681
DSC_0682
 

DSC_0683
DSC_0684
DSC_0685
DSC_0688
DSC_0689
DSC_0690
 

DSC_0691
DSC_0692
DSC_0693
DSC_0694
DSC_0695
DSC_0696
 

DSC_0698
DSC_0699
DSC_0700
DSC_0701
DSC_0702
DSC_0703
 

DSC_0704
DSC_0706
DSC_0707
DSC_0708
DSC_0711
DSC_0712
 

DSC_0713
DSC_0714
DSC_0715
DSC_0716
DSC_0717
DSC_0718
 

DSC_0719
DSC_0720
DSC_0721
DSC_0722
DSC_0723
DSC_0724
 

DSC_0725
DSC_0726
DSC_0727
DSC_0728
DSC_0729
DSC_0730
 

DSC_0731
DSC_0732
DSC_0733
DSC_0734
DSC_0735
DSC_0736
 

DSC_0738
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan