Back to Home

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไปDSC_0227
DSC_0228
DSC_0229
DSC_0230
DSC_0231
DSC_0232
 

DSC_0233
DSC_0234
DSC_0235
DSC_0236
DSC_0237
DSC_0239
 

DSC_0240
DSC_0241
DSC_0242
DSC_0243
DSC_0244
DSC_0245
 

DSC_0246
DSC_0247
DSC_0248
DSC_0249
DSC_0250
DSC_0251
 

DSC_0252
DSC_0254
DSC_0255
DSC_0256
DSC_0257
DSC_0258
 

DSC_0259
DSC_0260
DSC_0261
DSC_0263
DSC_0264
DSC_0289
 

DSC_0290
DSC_0291
DSC_0292
DSC_0293
DSC_0294
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan