Back to Home

พิธีเปิดการฝึกอบรมและทดสอบจิตใจ
หลักสูตร นสต. ประจำปี 2560


                                                       เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ประจำปี 2560
                                              โดยมีข้าราชการตำรวจ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.และครูฝึก ร่วมพิธีโดยพร้อมกัน หลังจากทำพิธีเปิดได้มีการทดสอบจิตใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม


DSC_0554
DSC_0556
DSC_0557
DSC_0558
DSC_0559
DSC_0560
 

DSC_0563
DSC_0564
DSC_0565
DSC_0567
DSC_0569
DSC_0570
 

DSC_0571
DSC_0572
DSC_0573
DSC_0575
DSC_0576
DSC_0579
 

DSC_0580
DSC_0581
DSC_0582
DSC_0583
DSC_0584
DSC_0585
 

DSC_0586
DSC_0587
DSC_0588
DSC_0589
DSC_0590
DSC_0591
 

DSC_0592
DSC_0593
DSC_0594
DSC_0595
DSC_0596
DSC_0597
 

DSC_0598
DSC_0599
DSC_0600
DSC_0601
DSC_0602
DSC_0603
 

DSC_0604
DSC_0605
DSC_0606
DSC_0607
DSC_0608
DSC_0609
 

DSC_0610
DSC_0611
DSC_0612
DSC_0613
DSC_0614
DSC_0615
 

DSC_0617
DSC_0618
DSC_0619
DSC_0620
DSC_0621
DSC_0622
 

DSC_0623
DSC_0624
DSC_0625
DSC_0626
DSC_0627
DSC_0628
 

DSC_0629
DSC_0630
DSC_0631
DSC_0632
DSC_0633
DSC_0634
 

DSC_0635
DSC_0636
DSC_0637
DSC_0638
DSC_0639
DSC_0640
 

DSC_0641
DSC_0642
DSC_0643
DSC_0644
DSC_0646
DSC_0647
 

DSC_0648
DSC_0649
DSC_0650
DSC_0651
DSC_0652
DSC_0653
 

DSC_0654
DSC_0655
DSC_0656
DSC_0657
DSC_0658
DSC_0659
 

DSC_0660
DSC_0661
DSC_0662
DSC_0663
DSC_0664
DSC_0665
 

DSC_0666
DSC_0667
DSC_0668
DSC_0669
DSC_0670
DSC_0671
 

DSC_0672
DSC_0673
DSC_0674
DSC_0675
DSC_0676
DSC_0677
 

DSC_0678
DSC_0679
DSC_0680
DSC_0681
DSC_0682
DSC_0683
 

DSC_0684
DSC_0685
DSC_0686
DSC_0687
DSC_0688
DSC_0689
 

DSC_0690
DSC_0691
DSC_0692
DSC_0693
DSC_0694
DSC_0695
 

DSC_0696
DSC_0697
DSC_0698
DSC_0699
DSC_0700
DSC_0701
 

DSC_0702
DSC_0703
DSC_0704
DSC_0705
DSC_0706
DSC_0707
 

DSC_0708
DSC_0709
DSC_0710
DSC_0711
DSC_0712
DSC_0713
 

DSC_0714
DSC_0715
DSC_0716
DSC_0717
DSC_0718
DSC_0719
 

DSC_0720
DSC_0721
DSC_0722
DSC_0723
DSC_0724
DSC_0725
 

DSC_0726
DSC_0727
DSC_0728
DSC_0729
DSC_0730
DSC_0731
 

DSC_0732
DSC_0733
DSC_0734
DSC_0735
DSC_0736
DSC_0737
 

DSC_0738
DSC_0739
DSC_0740
DSC_0741
DSC_0742
DSC_0743
 

DSC_0744
DSC_0745
DSC_0746
DSC_0747
DSC_0748
DSC_0749
 

DSC_0750
DSC_0751
DSC_0752
DSC_0753
DSC_0754
DSC_0755
 

DSC_0756
DSC_0757
DSC_0758
DSC_0759
DSC_0760
DSC_0761
 

DSC_0762
DSC_0763
DSC_0764
DSC_0765
DSC_0766
DSC_0767
 

DSC_0768
DSC_0769
DSC_0770
DSC_0771
DSC_0772
DSC_0773
 

DSC_0774
DSC_0775
DSC_0776
DSC_0777
DSC_0778
DSC_0779
 

DSC_0780
DSC_0781
DSC_0782
DSC_0783
DSC_0784
DSC_0785
 

DSC_0786
DSC_0787
DSC_0788
DSC_0789
DSC_0790
DSC_0791
 

DSC_0792
DSC_0793
DSC_0794
DSC_0795
DSC_0796
DSC_0797
 

DSC_0798
DSC_0799
DSC_0800
DSC_0801
DSC_0802
DSC_0803
 

DSC_0804
DSC_0805
DSC_0806
DSC_0807
DSC_0808
DSC_0809
 

DSC_0810
DSC_0811
DSC_0812
DSC_0813
DSC_0814
DSC_0815
 

DSC_0816
DSC_0817
DSC_0818
DSC_0819
DSC_0820
DSC_0821
 

DSC_0822
DSC_0823
DSC_0824
DSC_0825
DSC_0826
DSC_0827
 

DSC_0828
DSC_0829
DSC_0830
DSC_0831
DSC_0832
DSC_0833
 

DSC_0834
DSC_0835
DSC_0836
DSC_0837
DSC_0838
DSC_0839
 

DSC_0840
DSC_0841
DSC_0842
DSC_0843
DSC_0844
DSC_0845
 

DSC_0846
DSC_0847
DSC_0848
DSC_0849
DSC_0850
DSC_0851
 

DSC_0852
DSC_0853
DSC_0854
DSC_0855
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan