Back to Home

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 4/2559


                                                       เมื่อวันที่ 24 พ.ค.59 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ประกอบพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 4/2559 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                                              จากสังกัด กก.ตชด.34 จ.ตาก โดยมี พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธี


DSC_0515
DSC_0516
DSC_0517
DSC_0519
DSC_0520
DSC_0521
 

DSC_0522
DSC_0523
DSC_0524
DSC_0525
DSC_0526
DSC_0527
 

DSC_0529
DSC_0530
DSC_0531
DSC_0532
DSC_0533
DSC_0534
 

DSC_0535
DSC_0536
DSC_0538
DSC_0539
DSC_0540
DSC_0541
 

DSC_0542
DSC_0543
DSC_0545
DSC_0546
DSC_0547
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan