Back to Home

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2/2559


                                                       เมื่อวันที่ 15 มี.ค.59 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ประกอบพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2/2559 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสังกัด กก.ตชด.34 จ.ตาก
                                              โดยมี พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธี


DSC_0847
DSC_0848
DSC_0849
DSC_0851
DSC_0852
DSC_0853
 

DSC_0854
DSC_0855
DSC_0856
DSC_0857
DSC_0858
DSC_0859
 

DSC_0860
DSC_0861
DSC_0863
DSC_0864
DSC_0865
DSC_0866
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan