Back to Home

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป


                                                       เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ได้ประกอบพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
                                              ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรถึงร้อยตำรวจเอก "กดต." ประจำปี
                                              2560 โดยมี พล.ต.ต.สมจิตร์ ทองแท่ง ผบก.ภ.จว.สุโขทัยเป็นประธานในพิธี และมี พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อม
                                              ข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและร่วมในพิธี


DSC_0240
DSC_0243
DSC_0244
DSC_0245
DSC_0246
DSC_0249
 

DSC_0250
DSC_0251
DSC_0252
DSC_0253
DSC_0254
DSC_0255
 

DSC_0256
DSC_0258
DSC_0259
DSC_0262
DSC_0263
DSC_0264
 

DSC_0265
DSC_0266
DSC_0267
DSC_0268
DSC_0270
DSC_0271
 

DSC_0272
DSC_0273
DSC_0274
DSC_0275
DSC_0276
DSC_0277
 

DSC_0278
DSC_0279
DSC_0280
DSC_0281
DSC_0282
DSC_0283
 

DSC_0284
DSC_0285
DSC_0286
DSC_0287
DSC_0288
DSC_0289
 

DSC_0290
DSC_0291
DSC_0292
DSC_0293
DSC_0294
DSC_0295
 

DSC_0296
DSC_0297
DSC_0298
DSC_0299
DSC_0300
DSC_0301
 

DSC_0302
DSC_0303
DSC_0304
DSC_0305
DSC_0306
DSC_0307
 

DSC_0308
DSC_0309
DSC_0310
DSC_0311
DSC_0312
DSC_0313
 

DSC_0314
DSC_0315
DSC_0316
DSC_0317
DSC_0318
DSC_0319
 

DSC_0320
DSC_0321
DSC_0322
DSC_0323
DSC_0324
DSC_0325
 

DSC_0326
DSC_0327
DSC_0328
DSC_0329
DSC_0330
DSC_0331
 

DSC_0332
DSC_0333
DSC_0334
DSC_0335
DSC_0336
DSC_0337
 

DSC_0338
DSC_0339
DSC_0340
DSC_0341
DSC_0342
DSC_0343
 

DSC_0344
DSC_0346
DSC_0348
DSC_0351
DSC_0352
DSC_0354
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan