Back to Home

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. 2558


                                                       กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ประกอบพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
                                              ชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปี ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก "กดต." ประจำปี 2557 โดยมี
                                              พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 เป็นประธานในพิธี และมี พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด และผู้เข้ารับ
                                              การฝึกอบรมจากสังกัด บก.ตชด.ภาค 3, กก.ตชด.31 - 34 ร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ได้เรียนเชิญ รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
                                              และการพัฒนาหน่วย


1
10
11
12
13
14
 

16
17
18
19
2
20
 

21
22
23
24
25
3
 

4
5
6
7
8
9
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan