Back to Home

พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E. ประจำปี 2559


                                                       เมื่อวันที่ 29 ก.พ.59 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ประกอบพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร จบหลักสูตร "โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
                                              ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประทศไทย)" โดยมี พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธี มอบให้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
                                              โรงเรียนบ้านวังทองแดง โรงเรียนบ้านวังวน อ.เมือง จ.สุโขทัย และโรงเรียนบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ณ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.


DSC_0310
DSC_0311
DSC_0314
DSC_0315
DSC_0316
DSC_0318
 

DSC_0319
DSC_0320
DSC_0321
DSC_0322
DSC_0323
DSC_0324
 

DSC_0325
DSC_0326
DSC_0327
DSC_0328
DSC_0329
DSC_0331
 

DSC_0332
DSC_0333
DSC_0334
DSC_0335
DSC_0337
DSC_0338
 

DSC_0340
DSC_0342
DSC_0343
DSC_0344
DSC_0346
DSC_0350
 

DSC_0351
DSC_0353
DSC_0354
DSC_0355
DSC_0356
DSC_0360
 

DSC_0362
DSC_0370
DSC_0374
DSC_0375
DSC_0376
DSC_0378
 

DSC_0381
DSC_0382
DSC_0383
DSC_0384
DSC_0385
DSC_0386
 

DSC_0387
DSC_0388
DSC_0389
DSC_0390
DSC_0391
DSC_0392
 

DSC_0393
DSC_0394
DSC_0395
DSC_0396
DSC_0397
DSC_0398
 

DSC_0399
DSC_0400
DSC_0401
DSC_0402
DSC_0403
DSC_0404
 

DSC_0405
DSC_0406
DSC_0407
DSC_0408
DSC_0409
DSC_0410
 

DSC_0411
DSC_0412
DSC_0413
DSC_0414
DSC_0415
DSC_0416
 

DSC_0417
DSC_0418
DSC_0419
DSC_0420
DSC_0421
DSC_0422
 

DSC_0423
DSC_0424
DSC_0425
DSC_0426
DSC_0427
DSC_0428
 

DSC_0429
DSC_0430
DSC_0431
DSC_0432
DSC_0433
DSC_0434
 

DSC_0435
DSC_0436
DSC_0437
DSC_0438
DSC_0439
DSC_0440
 

DSC_0441
DSC_0442
DSC_0443
DSC_0444
DSC_0445
DSC_0446
 

DSC_0447
DSC_0448
DSC_0449
DSC_0450
DSC_0451
DSC_0452
 

DSC_0453
DSC_0454
DSC_0455
DSC_0456
DSC_0457
DSC_0459
 

DSC_0461
DSC_0462
DSC_0464
DSC_0466
DSC_0468
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan